MasterCard SecureCode

3D Secure-tekniken syftar till att minska risken för otillåten kortanvändning, genom att korthållaren vidimeras vid den faktiska tidpunkten för transaktionen. Korthållaren skyddas därmed mot bedrägerier och olovligt bruk av kortet. För att korthållaren ska kunna utnyttja MasterCard SecureCode-autentisering måste han eller hon först registrera kortet på kortutställarens webbplats.
 
Om du vid tidpunkten för betalningen är registrerad för denna tjänst, visas en skärmbild från kortutställaren där du ombeds ange den personliga koden för registreringen. Kortutfärdaren validerar sedan din personliga kod och godkänner transaktionen.

Om du inte är registrerad men den bank som utfärdade ditt MasterCard stöder SecureCode, kan du bli ombedd att registrera dig för MasterCard SecureCode när du checkar ut. Du kan också aktivera ditt aktuella kort nu.