VILKÅR OG BETINGELSER

 

Nærværende vilkår for anvendelse gælder for din adgang til og brug af webstedet.  Vi har desuden en erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, en Politik for brug af cookies og andre vilkår, juridiske meddelelser og betingelser, der gælder for forskellige aktiviteter på webstedet, herunder vilkår og betingelser for køb af varer og tjenester og for bestemte dele af eller funktioner på webstedet (f.eks. konkurrencer, kampagner og lignende funktioner). Alt det foregående er inkorporeret i nærværende, og udgør, sammen med vilkår for anvendelse, en kontraktmæssig aftale ("Vilkårene") mellem Levi Strauss & Co. Europe SCA/Com. VA ("os", "vi", "vores" og lignende udtryk) og dig.

 

ACCEPT AF VILKÅR FOR ANVENDELSE OG ANDRE VILKÅR
ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
OPHOLDSLAND
EJERSKAB AF WEBSTEDER, INDHOLD OG VAREMÆRKER
DIN BRUG AF WEBSTEDET
BRUGERKOMMUNIKATION OG BRUGERINDHOLD
REGLER FOR BRUGERGENERERET INDHOLD
KONTI, ADGANGSKODER OG SIKKERHED
PRODUKTER OG SALG
LINKS TIL WEBSTEDET, TREDJEPARTSLINKS TIL WEBSTEDET
ÆNDRINGER I WEBSTEDER OG INDHOLD
ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRÆNSET GARANTI, SKADESERSTATNING
GÆLDENDE LOVGIVNING, UADSKILLELIGHEDSPRINCIPPET, FRAFALD, BESTÅEN, TVISTBILÆGGELSE
YDERLIGERE ASSISTANCE

 

1.   ACCEPT AF VILKÅR FOR ANVENDELSE OG ANDRE VILKÅR

Nærværende Vilkår for anvendelse gælder for din adgang til og brug af Webstedet.  Vi har desuden en Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, en Politik for brug af cookies og andre vilkår, juridiske meddelelser og betingelser, der gælder for forskellige aktiviteter på Webstedet, herunder vilkår og betingelser for køb af varer og tjenester og for bestemte dele af eller funktioner på Webstedet (f.eks. konkurrencer, kampagner og lignende funktioner). Alt det foregående er inkorporeret i nærværende, og udgør, sammen med Vilkår for anvendelse, en kontraktmæssig aftale ("Vilkårene") mellem Levi Strauss & Co. Europe SCA/Com. VA ("os", "vi", "vores" og lignende udtryk) og dig.

Du skal acceptere alle Vilkårene, før du kan benytte Webstedet. Du kan samtykke Vilkårene på to måder ved at klikke på "Accept" eller "Samtykke" for at acceptere Vilkårene. 

HVIS DU BESØGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE BRUGER WEBSTEDET, ACCEPTERER DU AT HAVE LÆST, FORSTÅET OG ACCEPTERET ALLE VILKÅR. 

Med undtagelse af, hvis andet fremgår, kan Vilkårene ændres når som helst. Hvis de ændres, bliver du informeret om ændringerne på forhånd, og din fortsatte brug af Webstedet, efter at DER ER UDFØRT ÆNDRINGER, udgør din accept af ændringerne.
Hvis du har problemer med at forstå nærværende Vilkår for anvendelse eller andre dele af Vilkårene, eller hvis du ikke kan acceptere indholdet heraf, skal du ophøre med at bruge Webstedet.

2.   ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Levi Strauss & Co.’s Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for brugen af Webstedet, og vilkårene heri udgør en del af nærværende Vilkår. Klik her for at se Levi Strauss & Co.’s Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi tager sikkerhed meget alvorligt, så dine personlige oplysninger er beskyttede. Vi benytter en branchestandard - krypteringsprotokollen SSL (Secure Socket Layer) og andre relevante forholdsregler til at beskytte dine oplysninger fra uautoriseret brug eller offentliggørelse. Alle fortrolige oplysninger, f.eks. betalingsoplysninger, er krypteret og overføres via en sikker kanal vha. SSL-kryptering.

3.   OPHOLDSLAND

Du er velkommen til at besøge og udføre bestillinger fra vores Websted. På grund af vores logistikprocesser, skal det dog bemærkes, at vi kun kan levere produkter, der er bestilt på Webstedet, i [country to be completed]. Hvis du gerne vil have dine produkter leveret til et andet land, skal du klikke her [hyperlink] for at vælge det relevante geografiske område.

4.   EJERSKAB AF WEBSTEDER, INDHOLD OG VAREMÆRKER

Dette Websted ejes og kontrolleres af Levi Strauss & Co. Europe SCA/Com. VA, som er en virksomhed, der er registreret i Belgien ("Levi Strauss Europe").  Medmindre andet er aftalt på skrift, ejes, kontrolleres og/eller licenseres alt materiale på Webstedet, herunder tekst, grafik, oplysninger, indhold, billeder, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklip, lyd, musik, kunst, computerkode og andet materiale, samt ophavsret, varemærker, 'trade dress' og/eller andre immaterielle rettigheder i denne type materiale (samlet kaldet "Indhold"), af Levi Strauss & Co., som er en virksomhed, der er registreret i Californien, USA ("Levi Strauss & Co.").

Webstedet og Indholdet er udelukkende beregnet til privat og ikke-kommerciel brug.  Det er kun tilladt at downloade eller kopiere Indholdet og andet materiale, der kan downloades fra Webstedet, til privat brug.  Der overføres ingen rettigheder, adkomst til eller interesse i downloadet eller kopieret Indhold til dig som følge af download eller kopiering.  Det er ikke tilladt at reproducere (med undtagelse af ovenstående), udgive, overføre, distribuere, vise, udføre, ændre, redigere, oprette afledte værker af, sælge, udnytte eller på anden måde bruge Indholdet eller Webstedet til offentlige eller kommercielle formål.

Bestemte varemærker, varebetegnelser, registrerede varemærker og logoer, der bruges eller vises på Webstedet, er registrerede og ikke-registrerede varemærker, varebetegnelser og registrerede varemærker tilhørende Levi Strauss & Co. og dets affilierede virksomheder (“Levi Strauss & Co. Group”). Andre varemærker, varebetegnelser og registrerede varemærker, der bruges eller vises på Webstedet, er registrerede og ikke-registrerede varemærker, varebetegnelser og registrerede varemærker tilhørende tredjeparter. Intet på noget Websted tildeler dig, eller bør fortolkes som tildelende, via implikation, indrømmelse eller på anden måde, licenser eller retten til at bruge sådanne varemærker, varebetegnelser, registrerede varemærker og logoer, der vises på Webstedet.

Vi forbeholder os alle rettigheder til at reagere på, herunder ved søgsmål, enhver krænkelse af det foregående eller nogen andre dele af nærværende Vilkår for anvendelse, uanset part.

5.  DIN BRUG AF WEBSTEDET

Du skal være mindst 16 år for at få adgang til, besøge eller på anden måde bruge Webstedet. Derudover skal du, for at blive registreret og foretage onlinebestillinger, erklære, at du er mindst 16 år gammel, og at du er den retmæssige ejer af et elektronisk betalingsmiddel, f.eks. Visa, MasterCard, American Express. Derudover er du ansvarlig for, at alle de oplysninger, du angiver til os, er korrekte og komplette.

Det er kun tilladt at bruge Webstedet i henhold til Vilkårene og kun på en måde, der er i overensstemmelse med alle gældende love, regler og retningslinjer samt generelt accepteret praksis i relevante jurisdiktioner, herunder love om eksport af data til eller fra USA og/eller til eller fra Europa.

Du accepterer, at du ikke vil bruge “deep-link”, “robot” eller anden automatisk eller manuel enhed, software, program, kode, algoritme eller metodologi, til at få adgang til, kopiere eller overvåge dele af Webstedet eller Indholdet, eller på nogen anden måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Webstedet eller Indholdet, eller indhente eller forsøge at indhente materiale eller oplysninger via midler, vi ikke bevidst har gjort tilgængelige via Webstedet.  Vi forbeholder os retten til at tage forholdsregler for at forhindre denne type aktivitet.

Du accepterer, at du ikke vil få eller forsøge at få uautoriseret adgang til nogen dele eller funktioner af Webstedet, eller noget andet system eller netværk, der er tilknyttet Webstedet, eller til nogen af vores forretningspartneres servere, systemer eller netværk, ved hjælp af hacking, "password-mining" eller på nogen anden ulovlig måde med henblik på dataadgang.

Du erklærer, at du ikke vil undersøge, scanne eller teste sårbarheden af Webstedet eller netværk, der er tilknyttet Webstedet, og ikke vil bryde sikkerheden eller godkendelsesforanstaltninger på Webstedet eller netværk, der er tilknyttet Webstedet. Du erklærer, at du ikke vil udføre 'reverse look-up', spore, eller forsøge at spore oplysninger om besøgende på Webstedet eller andre kunder hos Levi Strauss & Co. Group, herunder shoppingkonti, der ikke tilhører dig, på nogen måde, der har til hensigt at afdække materiale eller oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personlige data som de defineres under den europæiske databeskyttelseslovgivning (inkl. Direktiv 95/46/EC) (herefter kaldet "personlige data") eller andre oplysninger, der kunne bruges til at forbinde ikke-personlige data med personlige data.

Du erklærer, at du ikke vil udføre handlinger, der kunne medføre en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på Webstedets infrastruktur eller vores systemer eller netværk, eller systemer eller netværk, der er tilknyttet Webstedet, eller mod os med det formål at overbelaste systemet og udføre et Denial of Service-angreb eller et lignende angreb.

Du erklærer, at du ikke vil benytte nogen enhed, teknologi eller metode til at forstyrre eller forsøge at forstyrre korrekt funktionsmåde eller funktioner på Webstedet eller i en transaktion, der udføres på Webstedet, eller nogen anden persons brug af Webstedet.

Du erklærer, at du ikke vil forfalske headere eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af en meddelelse eller overførsel, du sender til os eller via et Websted eller anden tjeneste, der tilbydes på eller via et Websted. Du erklærer, at du ikke vil give dig ud for at være en anden, end den du er, eller påstå at repræsentere en anden.

6.   BRUGERKOMMUNIKATION OG BRUGERINDHOLD

Vi vil sætte pris på at få forslag og kommentarer fra dig om, hvordan vi kan forbedre vores Websted, produkter og tjenester. Det er Levi Strauss & Co.’s politik ikke at acceptere andre kreative ideer, forslag, planer eller materiale end det, vi anmoder om, f.eks. via en konkurrence eller kampagne).  Vi har til hensigt at undgå misforståelser i tilfælde af, at et af vores kreative forslag har lighed med et kreativt forslag fra en kunde eller besøgende på vores Websted.  Det vil sige, at, bortset fra personlige oplysninger, der indsamles på eller fra vores Websted, som er underlagt Levi Strauss & Co.’s onlineerklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (se Afsnit 2 ovenfor), vil materiale, oplysninger, forslag, ideer, koncepter, know-how, teknikker, spørgsmål, kommentarer eller anden kommunikation, du overfører til eller udgiver på Webstedet ("Brugerkommunikation"), blive betragtet som værende ikke-fortrolige og ikke-navnebeskyttede oplysninger, og du accepterer, at du frasiger dig retten til at blive identificeret som forfatter til den pågældende Brugerkommunikation.

Du accepterer, at vi må bruge al Brugerkommunikation til alle formål efter vores eget skøn, herunder reproduktion, transmission, offentliggørelse, publikation, udsendelse, udvikling, produktion og/eller marketing på alle måder og til alle former for kommercielle eller ikke-kommercielle formål. Du accepterer, at Levi Strauss & Co. Group ikke er forpligtede til at (1) vedligeholde Brugerkommunikation, (2) betale kompensation for Brugerkommunikation, eller (3) overvåge, bruge, returnere, gennemse eller besvare Brugerkommunikation. Vi påtager os intet ansvar i forhold til indholdet af Brugerkommunikation, i forhold til ophavsretlige love, injurier, privatlivets fred, usædelighed eller på anden måde. Vi forbeholder os retten til at fjerne al Brugerkommunikation, der indeholder materiale, som vi anser for at være upassende eller uacceptabelt (se Afsnit 7 nedenfor). Uden at det berører andre dele af nærværende Vilkår for anvendelse, må du ikke bruge Brugerkommunikation til formål, der har forbindelse til politiske kampagner, kommercielle henvendelser, kædebreve, massemails eller anden form for "spam". Du må ikke bruge en falsk e-mail-adresse til at udgive Brugerkommunikation eller give dig ud for at være en anden person eller enhed eller på anden måde opføre dig vildledende.

Du erklærer og garanterer, at alt Indhold, du sender som Brugerkommunikation, er originalt fra dig, at du ejer alle gældende juridiske rettigheder til Indholdet, og at Indholdet ikke krænker rettighederne hos en person eller enhed.  Du garanterer, certificerer og erklærer, at alle personer, udover dig selv, der gengives i lydfiler eller visuelle filer, der sendes som en del af Brugerkommunikation, er over den kriminelle lavalder i det relevante opholdsland, i overensstemmelse med næste punkt, og du tildeler Levi Strauss & Co. Group retten til at kopiere, redigere, ændre, revidere, vise, udføre, udgive og distribuere ligheden med disse personer, og at du har autoritet til at attestere frigivelsen på deres vegne. Hvis nogen af de personer, der er gengivet i Brugerkommunikation, er mindreårige i de relevante opholdslande, certificerer, garanterer og erklærer du, at du er forældre eller juridisk værge for de berørte personer, og at du tildeler brugen af mediet med gengivelsen i henhold til nærværende Vilkår.

Udover Reglerne for brugergenereret indhold i Afsnit 7 nedenfor er det ikke tilladt at udgive eller overføre ulovligt, truende, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk eller blasfemisk materiale eller materiale, der kunne udgøre eller bidrage til opførsel, som kunne betragtes som værende en kriminel handling eller danne grobund for civilretligt erstatningsansvar eller på anden måde udgøre en overtrædelse af loven.

7.   REGLER FOR BRUGERGENERERET INDHOLD

Det er vores politik at opsige brugerrettighederne for alle brugere, der overtræder ophavsretten eller andre rettigheder for andre personer ved modtagelser af rettidig notifikation fra den person, hvis rettigheder er blevet krænket, ejeren af ophavsretten eller den juridiske agent for ejeren af ophavsretten. Vi forbeholder os desuden retten til (men er ikke forpligtede til) at fjerne eller redigere materiale, der er udgivet af en Webstedsbruger. Da vi hoster tusindvis af kommentarer, har vi ikke mulighed for at læse og gennemse alt materiale, der indsendes af besøgende og/eller brugere af vores Websted. Hvis du mener, at noget af det materiale, der er udgivet på Webstedet, krænker nogen af ovenstående regler og begrænsninger, skal du kontakte os via e-mail:  [Note: LS to complete] så vi kan vurdere, om vi skal reagere på det.

Hvis du udgiver oplysninger på Webstedet, er du alene ansvarlig for det indhold, du udgiver eller overfører til Webstedet og/eller til andre brugere, og du accepterer, at du ikke kan holde Levi Strauss & Co. Group ansvarlig for Brugerkommunikation fra andre brugere, du har adgang til på Webstedet.  Levi Strauss & Co. Group forbeholder sig ydermere retten til at slette Brugerkommunikation fra Webstedet.

Kategorier af forbudt Brugerkommunikation er angivet nedenfor og afspejler eksempler, men listen er ikke udtømmende for forbrudt Brugerkommunikation. Uden begrænsning accepterer du, at du ikke vil sende eller overføre indhold til Webstedet og/eller andre brugere, som du ved eller med rimelighed mener:

·   er ærekrænkende, voldeligt, uanstændigt, blasfemisk eller stødende, eller
·   krænker en anden parts immaterielle rettigheder (f.eks. musik, video, fotos eller andet materiale, hvortil du ikke har skriftlig tilladelse fra ejeren af materialet til at udgive det på Webstedet), herunder enhver parts ret til offentlighed eller privatliv, eller
·   overtræder en lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse (herunder, men ikke begrænset til, regler for styring af eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskriminerende eller falsk reklame), eller
·   er truende, chikanerende eller som opildner til racisme, snæversynethed eller nogen form for had mod en gruppe eller person, eller
·   fremmer eller opfordrer til vold mod en person eller beskadigelse eller ødelæggelse af ejendom, eller
·   er forkert, falsk eller vildledende på nogen måde, eller
·   er ulovlig eller fremmende for ulovlig aktivitet, eller
·   fremmer ulovlig eller uautoriseret kopiering af en anden persons ophavsretligt beskyttede arbejde eller links dertil eller som indeholder oplysninger om omgåelse af sikkerhedsforanstaltninger, eller
·   indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er udviklet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten i computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr, eller
·   indeholder reklame- eller kampagnemateriale, "junk mail,” “spam,” “kædebreve,” “pyramidespil” eller nogen form for henvendelse,
·         krænker vores varemærker eller andre økonomiske eller kommercielle interesser, vores omdømme eller andre interesser.
Du accepterer, at du, når du bruger Webstedet, udsættes for Brugerkommunikation fra en lang række kilder, og at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden, brugbarheden, sikkerheden eller de immaterielle rettigheder for eller i relation til Brugerkommunikationen.

Du accepterer, at du ikke vil bruge “deep-link”, “robot” eller anden automatisk eller manuel enhed, software, program, kode, algoritme eller metodologi, til at få adgang til, kopiere eller overvåge dele af Webstedet eller Indholdet, eller på nogen anden måde reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af Webstedet eller Indholdet, eller indhente eller forsøge at indhente materiale eller oplysninger via midler, vi ikke bevidst har gjort tilgængelige via Webstedet.  Vi forbeholder os retten til at tage forholdsregler for at forhindre denne type aktivitet.  Det er ikke tilladt at videresælge brugen til eller adgangen til Webstedet til en tredjepart.

8.   KONTI, ADGANGSKODER OG SIKKERHED

Visse funktioner eller tjenester, der tilbydes på eller via Webstedet, kan kræve, at du åbner en konto (herunder oprettelse af et konto-id og en adgangskode), og at du deler personlige data. Se vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (Afsnit 2 ovenfor) for at få oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du bør tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at din adgangskode holdes hemmelig, da du holdes ansvarlig for alle transaktioner, der udføres eller sendes med brug af din adgangskode.  Du bedes informere os øjeblikkeligt, hvis du har mistanke om, at din adgangskode er kommet i hænderne på en uautoriseret person, eller hvis adgangskoden bruges, eller forventes at blive brugt, på en uautoriseret måde. Hvis vi mener, at der er mulighed for, at der er opstået et sikkerhedsbrud eller misbrug af Webstedet, er vi forpligtede til at bede dig ændre din adgangskode, eller vi kan afbryde din konto. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende beskyttelse af din adgangskode og/eller konto.

Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at bruge en anden persons konto-id, adgangskode eller konto uden udtrykkelig tilladelse og samtykke fra ejeren af konto-id'en, adgangskoden eller kontoen. Levi Strauss & Co. kan ikke holdes ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af din manglende overholdelse af disse forpligtelser.

9.   PRODUKTER OG SALG

Produktbeskrivelser

Vi forsøger at beskrive og fremstille vores produkter så nøjagtigt som muligt på Webstedet. Vi kan dog ikke garantere for, at produktbeskrivelserne eller andet Indhold på Webstedet er nøjagtigt, fyldestgørende, pålideligt, aktuelt eller fejlfrit. Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at rette typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser relateret til produktbeskrivelser, priser og tilgængelighed uden forudgående varsel.

Farver og finish

Vi har gjort vores yderste for at vise farver og finish så nøjagtigt som muligt på de produkter, der vises på Webstedet. Vi kan ikke garantere, at din computerskærm viser alle farver på en nøjagtig, komplet, pålidelig og fejlfri måde. Derfor er farver og finish vejledende og har ingen bindende/kontraktmæssig værdi.

Forsendelse

Når du afgiver din bestilling på vores Websted, sender vi din bestilling til den adresse, du har angivet, så længe leveringsadressen ligger i købslandet og overholder de leveringsbegrænsninger, der er angivet på Webstedet. Vi kan bede om bekræftelse af de angivne oplysninger for accept og/eller levering af en bestilling. Vi forbeholder os retten, uden forudgående varsel, til at begrænse ordremængden på et produkt eller en tjeneste, f.eks. for at undgå accept af falske ordrer, og/eller til at afvise at betjene en kunde, f.eks. i tilfælde, hvor betalingsoplysningerne ikke bekræftes.

10.  LINKS TIL WEBSTEDET, TREDJEPARTSLINKS TIL WEBSTEDET

Det er ikke tilladt at oprette eller vedligeholde et link fra et andet websted til en side på Webstedet uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at køre eller vise Webstedet eller oplysninger eller materiale fra Webstedet i rammer eller på lignende måde på et andet Websted uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle tilladte links til Webstedet skal overholde alle gældende love, vedtægter, regler og bestemmelser.

Webstedet kan, fra tid til anden, indeholde links til andre websteder, der ikke ejes, drives eller kontrolleres af Levi Strauss & Co. Group eller vores samarbejdspartnere. Alle sådanne links er udelukkende indsat for at gøre det nemt for dig. Hvis du bruger disse links, forlader du vores Websted, og vi kan ikke holdes ansvarlige for indhold, materiale, oplysninger eller begivenheder, der findes på eller optræder på websteder, der ikke ejes, drives eller kontrolleres af Levi Strauss & Co. Group.

11.  ÆNDRINGER I WEBSTEDER OG INDHOLD

Vi forbeholder os retten til når som helst og efter eget skøn at: Ændre, suspendere eller afbryde vores Websted eller tjenester, indhold, funktioner eller produkttilbud via Webstedet, med eller uden skriftlig varsel, at opkræve gebyrer i forbindelse med brugen af et Websted, redigere og/eller fraskrive os alle gebyrer, der opkræves i forbindelse med Webstedet og/eller at tilbyde muligheder for nogle eller alle brugere af Webstedet. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller en tredjepart, hvis ovenstående sker i forbindelse med vores Websted.


12.  ANSVARSFRASKRIVELSE, BEGRÆNSET GARANTI, SKADESERSTATNING

Levi Strauss Europe gør sit yderste for at sikre, at de oplysninger, der findes på Webstedet, er nøjagtige, fyldestgørende, korrekte og opdaterede. Der vil dog stadig kunne opstå fejl. Hvis oplysningerne indeholder fejl, eller hvis bestemte oplysninger ikke er tilgængelige, vil Levi Strauss Europe forsøge at rette op på dette hurtigst muligt. Hvis du finder fejl i oplysningerne på vores Websted, kan du altid kontakte os på [Include hyperlink].

Vi gør derudover vores yderste for at beskytte vores Websted og for at begrænse generne fra tekniske fejl. Vi kan dog ikke udelukke muligheden for forkerte tekniske handlinger eller uautoriseret intervention. Derudover skal Webstedet vedligeholdes med jævne mellemrum. Derfor kan vi ikke garantere, at adgangen til Webstedet ikke kan være afbrudt eller vanskeliggjort fra tid til anden.
Vi gør vores yderste for at beskytte vores Websted mod computervirus og anden skadelig software. I betragtning af disse farer, accepterer du, at vi ikke kan tilbyde absolut beskyttelse, og du skal tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte dine egne computersystemer.
I det omfang, det er tilladt i henhold til loven, kan Levi Strauss Europe under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader (f.eks., men ikke begrænset til, tabt tid, følelsesmæssig skade, tab af muligheder, tab af data, tab af fortjeneste osv.), som er direkte eller indirekte relateret til brugen af vores Websted, herunder, uden begrænsning, registrering på vores Websted, køb og/eller returnering af varer, udgivelse af kommentarer osv. Levi Strauss Europes kontraktmæssige erstatning og skadeserstatning uden for kontrakt for direkte skader i forbindelse med brugen af Webstedet er ydermere begrænset til 186,5 kr. Intet i nærværende Vilkår for anvendelse kan dog udelukke Levi Strauss Europes ansvar for bevidst og tilsigtet svindel eller (over for forbrugere) død, fysisk skade eller grov uagtsomhed.

Levi Strauss & Co. Group leverer indholdet til Webstedet "som det er og forefindes" og uden garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Brugen af Webstedet og de indeholdte oplysninger sker udelukkende på eget ansvar. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lov fraskriver Levi Strauss & Co. Group sig ethvert ansvar, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

13.  GÆLDENDE LOVGIVNING, UADSKILLELIGHEDSPRINCIPPET, FRAFALD, BESTÅEN, TVISTBILÆGGELSE

Du er ansvarlig for selv at holde dig informeret om og overholde alle gældende lokale og internationale love, vedtægter, regler og bestemmelser (herunder krav om minimumalder) relateret til brugere af vores Websted.

Hvis dele af nærværende Vilkår vurderes at være eller erklæres ugyldige eller uden retskraft, uanset årsag, af en domstol i en kompetent jurisdiktion, vil denne del blive sat ud af kraft, men får ingen indflydelse på de resterende dele af Vilkårene.

Vores/din manglende håndhævelse af rettigheder, helt eller delvist, eller vores/dit frafald af et brud på Vilkårene, forhindrer ikke vores/din efterfølgende håndhævelse af sådanne rettigheder eller anses at være frafald af brud på samme eller andre betingelser i Vilkårene. Vores/dine rettigheder og retsmidler under nærværende Vilkår er samlede, og anvendelsen af en sådan rettighed eller retsmiddel begrænser ikke vores/din ret til at anvende en anden ret eller et andet retsmiddel.

Bestemmelserne for ophavsret, varemærker, begrænset garanti, ansvarsfraskrivelse og gældende ret består efter terminering.

Levi Strauss & Co. Group sætter kunderelationer og kundetilfredsheden meget højt. Derfor ønsker vi ikke at begrænse dine juridiske muligheder på nogen måde, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.

I sådanne tilfælde foretrækker vi, at du kontakter os [include hyperlink] for at se, om vi kan få løst problemerne.

Levi Strauss Europe vil dog ikke forhindre dig i at anlægge sag ved en kompetent domstol. I sådanne tilfælde har domstolene i Bruxelles, Belgien, enekompetence over alle tvister, uden at dette berører vores valg, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende regler af andre domstole, der har jurisdiktion over sådanne tvister efter gældende regler.

Din adgang til, besøg på og brug af Webstedet og alle transaktioner, der udføres som følge deraf, og Vilkårene (herunder nærværende Vilkår for anvendelse) styres af og skal fortolkes i henhold til belgisk lov med undtagelse af lovvalgsregler.

14.  YDERLIGERE ASSISTANCE

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl i forbindelse med nærværende Vilkår, skal du sende en e-mail til Levi.com-kundeservice eller ringe til os på +32.2.6416011. Du kan også skrive til os på:
Levi Strauss Europe SCA/ Comm.VA
Levi’s® and Dockers® Customer Service
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
1050 Brussels, Belgium

Alle personlige data, du angiver i kommunikation i ovenstående e-mails, telefonnumre og adresser, vil ikke blive brugt til at sende dig reklamemateriale.